Jāņa Turbada – īstajā vārdā Valda Zepa – romāna „Ķēves dēls Kurbads” radioiestudējums. Režisors Harijs Gerhards. Dramatizējuma autors Reinis Ādmīdiņš.

Lomās: Uldis Vazdiks, Juris Strenga, Miervaldis Ozoliņš, Kārlis Pamše, Ilga Tomase, Zigurds Neimanis, Kaspars Pūce, Imants Adermanis un citi.

Valodnieks, Indianas universitātes profesors Valdis Juris Zeps (1932 – 1996) uzskatāms par vienu no latviešu trimdas inteliģences gaišākajiem prātiem. Valdis Zeps uzrakstīja  īpatnu mīta un pasakas transformāciju „Ķēves dēls Kurbads”, kuru 1959. gadā ar autora izvēlētu pseidonīmu „Jānis Turbads” vairākos turpinājumos izdod žurnāls „Jaunā Gaita”.

Par šo darbu tiek rakstīts: „Romāns sauc vārdā paaudžu konfliktu trimdas latviešu sabiedrībā un tieši šajā līmenī tas, iespējams, aktuāls arī šodien – runa ir par trimdas jaunās paaudzes – un, protams, ne tikai tās – saasināti izjusto nesakritību starp realitāti un skaļajiem vārdiem par nacionālismu”.

1992. gada ieraksts. 2. daļa.