"Tu esi Latvijas dārgums". Skolēnu radošo darbu konkursa labāko darbu radiolasījums. 10.-12. klašu skolēnu darbi. Lasa Santa Didžus un Matīss Budovskis. Režisors Valdis Lūriņš.

Skaņu operators Andis Ploks. Muzikālais noformējums Valda Zilvera ziņā. Redaktore Dzintra Matuzāle. Producentes Māra Eglīte un Velga Līcīte-Meldere.

Žūrijas locekļa, redaktora Valda Rūmnieka pārdomas:

„Vēl citi parakās dziļāk un aprakstīja tētus un mammas, vectētiņus un vecmāmiņas, krusttēvus, slavenus komponistus un māksliniekus, sportistus, sporta skolotājas un zvērkopes, pat suņus un kaķus. Un te nu lielākoties ir unikāls materiāls, kādu tikai jūs varat saskatīt. Tiešām, nekas nav pārlaicīgāks par mammu. Viņa tevi ir radījusi, kopusi, audzinājusi un palaidusi pasaules vējos. Ļoti simpātiski, ka uzsvērta arī tēva loma. Tēvs vienmēr būs paraugs, ar kuru lepoties. Arī vecmāmiņas un vectētiņi – ar viņiem saistīts vesels tradīciju kopums. Bet dažreiz uzmācas tādas negantas iedomas – kas būtu, ja uzdotu skolēniem rakstīt par to, ka viņu vecmāmiņas un vectētiņi dzīvo pilsētā? Tas tik būtu numurs! Nekādā gadījumā negribu kritizēt sacerējumos pausto, kur aprakstīts, ka suns un kaķis ir lielākais dārgums. Droši vien bērnu ilgošanās pēc suņa un kaķa atsver visu.

Mani īpaši aizkustināja viens darbs. Tajā stāstīts, ka skolēns ironiski vērtējoši izturas pret apkārtējo pasauli, un tā ir dabiska attieksme, jo jaunieši nāk ar noliegumu, otrādību, citu skatījumu. Bet ir viens brīdis, kad svētumi parauj vaļā slūžas – Latvijas himnas laikā skolēnam ir jāraud. Un tiek atsvērts viss – ironija, noliegums, iesmiešana. Lai Dievs dod, ka mēs izšķirtu svarīgo no nebūtiskā.”