Aleksandra Grīna romāna "Dvēseļu putenis" fragmentu lasījums. 5. daļa.

Piedalās aktieris Raimonds Celms - Edgara Vanaga lomas atveidotājs filmā "Dvēseļu putenis". Romāna fragmentus izvēlējies un sakārtojis Dzintars Dreibergs, filmas "Dvēseļu putenis" režisors. Romāna lasījumos skan Lolitas Ritmanes mūzika kinofilmai "Dvēseļu putenis". Radio ieraksta skaņu režisors Ivo Tauriņš.

"Pāri Tīreļpurva klajumiem un priežu siliem atkal sācis griezties decembrputenis, aizvilkdams cieti ratu sliedes un tekas, kuras ieminuši agrāk atnākušie strēlnieki. Gluži balti top ne vien purvu lauki, bet arī kareivjaugumi, kas salīkuši cīnās tikt uz priekšu caur vēja brāzieniem un dedzinoši saltām sniega saujām, kuras stindzina vaigus un liek acīm asarot, saldēdamas ciet viņu plakstiņus."

Režisore un producente Māra Eglīte.

2019. gada ieraksts.