Ēriha Kestnera stāsta „Emīls un Berlīnes zēni” dramatizējums. 2. daļa. Dramatizējuma autore un režisore – Vera Singajevska, komponists Raimonds Pauls.

Lomās Raimonds Gruntiņš – Emīls, Ilga Tomase – Emīla māte, Maiga Mainiece – Emīla vecmāmiņa, Gunārs Jākobsons – Ēriks Kestners, Māris Finks – Gustavs,  Edgars Siliņš - Profesors, Ēvalds Valters – Vahtmistrs Lurjē, Uldis Vazdiks – kriminālkomisārs,  Andris Mekšs – Grundeiss un Radio bērnu drāmas ansambļa „Pūpolītis” dalībnieki.

Skaņu režisors Ventis Sēlis, skaņu operatore Lauma Boša,  redaktore Biruta Zeiberliņa.

1986. gada ieraksts.