Ēriha Kestnera stāsta „Emīls un Berlīnes zēni” dramatizējums. 1. daļa. Dramatizējuma autore un režisore – Vera Singajevska, komponists Raimonds Pauls.

Pirmo reizi Emīls drīkst viens braukt uz Berlīni. Vecmāmiņa un māsīca Ponija Cepurīte gaida viņu Frīdriha ielas stacijā. Bet Emīls neierodas, arī ar nākamo vilcienu ne. Kamēr vecmāmiņa un Ponija Cepurīte domā, ko darīt, Emīls jau ir ierauts notikumu virpulī. Lielajā un svešajā pilsētā Emīls seko vīram, kurš viņu vilcienā apzadzis. Par laimi, Emīlam palīdz Gustavs ar autotauri un viņa draugi.

Lomās Raimonds Gruntiņš – Emīls, Ilga Tomase – Emīla māte, Maiga Mainiece – Emīla vecmāmiņa, Gunārs Jākobsons – Ēriks Kestners, Māris Finks – Gustavs,  Edgars Siliņš – Profesors, Ēvalds Valters – Vahtmistrs Lurjē, Uldis Vazdiks – kriminālkomisārs,  Andris Mekšs – Grundeiss un Radio bērnu drāmas ansambļa „Pūpolītis” dalībnieki.

Skaņu režisors Ventis Sēlis, skaņu operatore Lauma Boša, redaktore Biruta Zeiberliņa.

1986. gada ieraksts.