Dainas Strelēvicas vakara sarunu cikls "Kas tos mazos lielus dara" ar Valda Zilvera mūziku un dziesmām. Pirmā saruna - "Drupatiņa".

Dainas Strelēvicas miniatūras lasa aktieris Rūdolfs Plēpis. Valda Zilvera dziesmas ar Dainas Strelēvicas tekstiem dzied Rūdolfs Plēpis un viņa mazmeita Marija Plēpe.

Sākas viss ar mazumiņu,

Mazmaziņu sākumiņu.

Jo  bez maza mazumiņa

Nebūs liela lielumiņa. 

Režisore Daina Strelēvica: "Kad cilvēki satiekas radošā sadarbībā, tad fizisko acu gaismu vai kādu citu iztrūkumu aizstāj katra indivīda redzīgā sirds, bagātā dvēsele un mākslinieciskā meistarība. Katra personīgā vērtība atklājas rūpēs par kopīgo labumu. Tikai kopībā ir spēks un varēšana.

Par to liecinās radošās sadarbības rezultāts – seši vakara stāsti ģimenēm “Kas tos mazos lielus dara” kopā ar Rūdolfu Plēpi un viņa mazmeitu Mariju Plēpi."

1. vakars - "Drupatiņa"

Pasaule pilna

Ar drupatiņām,

Pilna ar labām

Un sliktām ziņām.

Vai esi laba

Vai slikta ziņa?

Vai esi tu kādam

Drupatiņa?

Redaktore Dzintra Matuzāle. Producente Māra Eglīte.

Latvijas Radioteātris 2022. gads.