"Papus TRU". Dzintara Tilaka grāmatas radiolasījums. Režisors Matīss Budovskis, skaņu režisors Reinis Bagāts, lasa Agris Krapivņickis. 3. daļa. "Lielais TRU".

Kādu dienu, kad Tru bija atgriezies no brokastīm un ielīdis alā, viņš izdzirdēja pavisam netālu mašīnas rūkoņu. Tru pabāza degunu no alas, paostīja gaisu un izlīda pats, paveroties gar sava uzkalniņa malu. Viņš ieraudzīja piebraukušu palielu mašīnu, kuras durvis atvērās šofera pusē, kad no tās izkāpa kāds vīrietis un apgāja mašīnas otrā pusē. Viņš atvēra otras durvis un paņēma lielu, zilu plastmasas iepirkumu maisu, ko tam pasniedza mašīnā sēdošā sieviete. Vīrietis maisu aiznesa līdz kokam un nolika zemē, pats aizgāja atpakaļ, iekāpa mašīnā un drīz vien aizbrauca.

Tru skatījās te uz maisu, te uz aizbraucošo mašīnu un atkal – uz maisu. Jau gribēja līst atpakaļ alā, kad viņam likās, ka maiss nedaudz sakustas. Tru paslēja ausis kā izbrīnā un sāka strauji ostīt gaisu. Vispirms viņš sajuta vieglu siltuma vilni, kas reizē atnesa arī kaut kur jau iepriekš zināmu smaku.

Maiss atkal sakustējās, Tru atkal sacēla ausis un sastindzis vēroja. Tad maiss pēkšņi sagāzās uz sāniem un tagad kustējās vienā laidā. Maisa gals atvērās un no tā izspraucās ārā kaut kas melns, pēc mirkļa vēlreiz sakustējās maiss un tagad otrs, tāds pats melns izlīda laukā.

Tru dziļi nāsīs ievilka gaisu – suņa smaka, viņš to pazina, atceroties saimnieka suni, kas bieži vien nāca apciemot trušu mītni. Trusis tagad saņēmās un palēca vienu soli tuvāk, pastiepa nedaudz kaklu un turpināja kustināt degunu.

Blakus lielajam, zilajam iepirkumu maisam sniegā neveikli kustējās divi melni kucēni.

Trešajā lasījumā tu uzzināsi, kā TRU kļuva par audžu tēti diviem suņa bērniem.