Minimūzikls "Pasveicini bailes". Jāņa Ķirša mūziklā izmantoti dzejoļi no Ineses Zanderes krājuma "Bērns, kas neiekrita". Dzejoļi veltīti bērnu drošībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties.

Ej un klausies, ej un skaties, ja tu pirmais bailes satiec,

nebaidies un vienmēr zini: pirmais bailes pasveicini!

Ej un klausies, ej un skaties, ja tu pirmais briesmas satiec,

nebaidies un vienmēr zini: pirmais briesmas pasveicini!

Kas tās abas pasveicina, pieskata un pieradina,

viens un divi, tas ir brīvs, visās briesmās paliek dzīvs.

Minimūziklā piedalās Annija Putniņa un Uldis Siliņš, izdziedot „Pasveicini bailes”, „Sadursme kosmosā”, „Ātrumbedrumklūpumkritums”, „Neredzamie neapstājas”, „Magnētiskie dvīņi” un  „Laime”.

Vēl radošajā grupā darbojas Jānis Ķirsis, Irēna Cērmane, Rolands Prīverts, Andis Ploks, Dzintra Matuzāle un Māra Eglīte.