Radioteātrī režisore Laura Groza iestudējusi Ivetas Troalikas romāna "Tūlīt paliks labāk" fragmentu radiovariantu. 2. daļa.

 Ko darīt, ja nav neviena, kas palīdzētu tikt galā ar pārmērīgu jūtīgumu, bet visiem atradīsies laiks pateikt “tu visu vari!”? Mūžīgie bērni izdzīvos. Viņi slēps savus zilumus un meklēs brīžus, kuros satikties. Apjukušajā pasaulē viņus vadīs nevis pieaugušā atbalsts, bet izdzīvošanas instinkts un nezūdoša cerība, ka tūlīt paliks labāk.

Teicēja: Māris bija divu soļu attālumā un ar pilnu augumu gāzās meitenei virsū. Viņa instinktīvi pagriezās sāņus, un Māris smagi ievēlās sniegā. Pati nesaprazdama, ko īsti dara, Laura pārlēca pāri Māra kājām un sāka skriet pa kāpnēm lejā.

Laura: (sev) Es nedrīkstu nokrist. Precīzi, kājas jāliek precīzi, nedrīkst nokrist. Pakāpieni. Pa vienam, pa vienam. Es tikšu ārā pirmā.

Māris: Mauka, nāc atpakaļ! Es tev nemūžam to nepiedošu! Dzirdi? Nekad! Nemūžam! Mauka!

Teicēja: Kāpņu vidus melnajā tukšumā lidoja smags priekšmets; sasniedzis grīdu, trulu skaņu tas sašķīda.

Laura: Ķieģelis. Tas bija domāts man. Manai galvai. Viņš grib mani nogalināt. Man ir jātiek uz ielas. Tur būs cilvēki.

Teicēja: Laura strauji piegāja pie ļaužu bariņa, kuri, satinušies šallēs, ar dzirkstošā pudelēm rokās soļoja uz centra pusi. Laura atskatījās. Māris nekur nebija manāms. Aukstais gaiss dedzināja deguna iekšpusi un rīkli. Likās, kājas ir divi ledus bluķi, kurus cilāt kļuva aizvien smagāk. Roku pirkstus Laura vairs pat necentās sasildīt.

Laura: Ko man tagad darīt? Fak, ko man darīt? Braukt pie Zanes? Ja nu viņas nav mājās? Un Māris tur var ierasties jebkurā brīdī. Cik ir pulkstenis? Bez divdesmit vienpadsmit. Ja man noveiksies, es paspēšu uz pēdējo vilcienu. Jāmēģina. Viņš uz to nepaspēs un vismaz šonakt uz Ikšķili vairs netiks. Rīt es kaut ko izdomāšu. Rīt mājās būs mamma. Man ir jāizdzīvo līdz rītdienai. Tikai līdz rītdienai.

Jauniešu lomās iejutušies Katrīna Griga, Klāvs Kristaps Košins, Maija Doveika un Ieva Segliņa.

Skaņu režisors Valdis Zilveris.

Redaktore Dzintra Matuzāle. Producente Māra Eglīte.

2022. gada ieraksts